Henk Seppenwoolde

Restauratie

Restauratie is een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Middels vulmiddelen en verschillende soorten verf gaan wij een dergelijke uitdaging aan.

Restauratie van gebouwen had vroeger als doel om ze (stijlzuiver) te herstellen in de oorspronkelijke staat. De veranderingen die een gebouw in zijn geschiedenis heeft ondergaan is ook van waarde en hier moet een goede mix in worden gevonden.

Een restauratiearchitect maakt ook vaak gebruik van onze diensten. Met een dergelijke restauratie is vaak het uitgangspunt dat de geschiedenis van een gebouw wordt bewaard en het gebouw geschikt is gemaakt voor modern gebruik.